μια ιστορία


Antoine Aguilar

10.01 - 03.03.2015
μια ιστορία - Galerie Hussenot
μια ιστορία,
Vue d'installation. Odyssée, 2015, Edition 1 + 1 AP, Stéréo lithographie, 162 x 110 x 32 cm
μια ιστορία - Galerie Hussenot
Color Field
2015, Confettis, Installation au sol, Dimension variable
μια ιστορία - Galerie Hussenot
μια ιστορία,
Vue d'installation.
μια ιστορία - Galerie Hussenot
μια ιστορία,
Vue d'installation.
μια ιστορία - Galerie Hussenot
Manipulated
2015, C-print, 118 x 170 cm
μια ιστορία - Galerie Hussenot
Color Field
2015, Confettis, Installation au sol, Dimension variable
μια ιστορία - Galerie Hussenot
The Day After
2015, Pastel à l’huile sur bois, 110 x 175 x 4 cm
μια ιστορία - Galerie Hussenot
Diffusion (détail)
2015, Feutre sur papier, 100 x 100 x 100 cm
μια ιστορία - Galerie Hussenot
μια ιστορία, Vue d'installation.
μια ιστορία - Galerie Hussenot
Fukushima
2015, Pastel à l’huile sur bois, 110 x 175 x 4 cm
μια ιστορία - Galerie Hussenot
Incerta Alba (14 Juillet)
2015, Pastel à l’huile sur bois, 110 x 195 x 4 cm
μια ιστορία - Galerie Hussenot
μια ιστορία, Vue d'installation.
μια ιστορία - Galerie Hussenot
Manipulated #1
2015, Impression noir et blanc, Format A4
μια ιστορία - Galerie Hussenot
Manipulated #3
2015, Impression noir et blanc, Format A3
μια ιστορία - Galerie Hussenot
Neige (RVBB)
2014, Pastel sur papier, 55 x 70 x 3 cm
μια ιστορία - Galerie Hussenot
Manipulated #2
2015, Impression noir et blanc, Format A3
μια ιστορία - Galerie Hussenot
Manipulated #9
2015, Impression noir et blanc, Format A4